У септембру месецу, у оквиру програма "Основи безбедности деце" реализовано је предавање "Полиција у служби грађана" за ученике 4. и 6. разреда матичне школе и издвојених одељења. Предавање су реализовали представници Министарства унутрашњих послова, односно полицијски службеници Полицијске станице Лозница. Уз помоћ презентације и разговора, предавачи су се потрудили да што боље упознају ученике са наведеном темом.

21. септембра 2017. године реализовано је иницијално тестирање за ученике 5. и 7. разреда из математике. Тестове је, као и за српски језик, припремио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Ученици су тест радили један школски час

14. септембра у нашој школи (као и у осталим школама наше државе) реализовано је иницијално тестирање из српског језика за ученике 5. и 7. разреда. Тестове за ово тестирање припремио је Завод за вредновање квалитета о бразовања и васпитања. Тестирање је трајало 45 минута, тј. један школски час.

14. септембра у школи су одржане седнице Одељењских већа млађих и старијих разреда, Наставничко веће, састанак Савета родитеља и седница Школског одбора. На поменутим седницама и састанцима разговарало се о свим битним питањима за функционисање школе у новој школској години.