9. и 10. новембра 2017. године ученици неће долазити у школу, јер су ти дани, према Календару образовно-васпитног рада предвиђени за јесењи распут. Свим ученицима желимо леп краткотрајни предах од школских обавеза wink

У октобру месецу започет је избор и набавка публикација ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека. Овај сјајан пројекат финансира Министарство просвете и њиме су обихваћене све школске библиотеке у нашој држави. Наша школа је добила одређену суму новчаних средстава којом ће моћи да допринесе да наша школска библиотека буде богатија савременим и актуелним књигама и публикацијама. 

У октобру месецу 2017. године представници Полицијске станице Лозница одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Помоћу презентације и разговора реализовали су тему : Насиље као негативна друштвена појава.

23. октобра 2017. године у нашој школи (матична школа и ИО Коренита) спроведено је тестирање ученика 7. и 8. разреда од стране Регионалног центра за таленте Лозница поводом идентификације и откривања даровитих ученика, као и њиховог укључивања у рад и такмичарске дисциплине и смотре научно-истраживачких радова. Тестирано је 13 ученика (10 ученика 7. разреда и 3 ученика 8. разреда).