14. септембра у нашој школи (као и у осталим школама наше државе) реализовано је иницијално тестирање из српског језика за ученике 5. и 7. разреда. Тестове за ово тестирање припремио је Завод за вредновање квалитета о бразовања и васпитања. Тестирање је трајало 45 минута, тј. један школски час.

14. септембра у школи су одржане седнице Одељењских већа млађих и старијих разреда, Наставничко веће, састанак Савета родитеља и седница Школског одбора. На поменутим седницама и састанцима разговарало се о свим битним питањима за функционисање школе у новој школској години.

1. септембра 2017. године почела је нова школска година. Свим ученицима и наставницима желимо успешну школску 2017/2018. годину.

И ове школске године, за ученике 8. разреда организован је завршни испит. Сви ученици 8. разреда наше школе приступили су полагању завршног испита у јунском року. Тест из српског језика полагали су 14. јуна, тест из математике 15. јуна, а комбиновани тест 16. јуна 2017. године. Целокупна организација завршног испита је, ако и претходних година прошла у најбољем реду, без икаквих неправилности.