29. јуна 2018. године усвојен је нови Школски програм на период од 2018. до 2022. године. Пре седнице Школског одбора на којој је Школски програм и усвојен, одржан је састанак Савета родитеља на коме је разматран Школски програм, као и седница Наставничког већа с истим циљем. 

28. јуна 2018. године ученицима наше школе подељене су ђачке књижице и сведочанства. Неки ученици су били задовољни постигнутим током школске 2017/2018. године, неки мање задовољни, али сви су искористили овај дан и ово виђење за још мало дружења и забаве.

Обавештавају се ученици 8. разреда да ће 23. јуна 2018. гдоине моћи да дођу у школу и погледају своје тестове са завршног испита и да уложе приговор уколико сматрају да су приликом прегледања и бодовања оштећени. Обавезно је присуство једног родитеља.

Обавештавају се наставници разредне наставе да ће седнице Одељењских већа млађих и старијих разреда као и седница Наставничког већа бити одржане 22. јуна 2018. године.