ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ                        

У складу са чланом 48. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр.55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др.закон), у оквиру сарадње са породицом, школа организује отворени дан школе сваког месеца, када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно/васпитном раду.

Распоред отвореног дана школе за школску 2018/2019.годину

месец

дан/датум

време

образовно/ васпитни рад

реализатори

сепетембар

понедељак,

24.09.2018.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

октобар

уторак,

16.10.2018.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

новембар

среда,

21.11.2018.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

децембар

четвртак,

06.12.2018.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

јануар

петак,

18.01.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

фебруар

понедељак,

25.02.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

март

уторак,

26.03.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

април

среда,

10.04.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

мај

четвртак,

17.05.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

јун

петак,

07.06.2019.

745 - 1715

часова

према распореду часова

наставници разредне и предметне наставе

 

 

                                        ОТВОРЕНА ВРАТА ШКОЛЕ

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА у оквиру активности „Отворена врата школе“

                                        школска 2018/2019. година

матична школа Брезјак

наставник

време пријема

Зоран Томић,нас.раз.наставе

четвртак, 3.час

Верица Којић,нас.раз.наставе

четвртак, 5.час

Ангелина Петровић,нас.раз.наставе

уторак, 4.час (2.час)

Гордана Станојевић,нас.раз.наставе

четвртак, 2.час

Јелена Деспотовић, нас.енглеског језика

четвртак, 1.час

Александар Петровић, вероучитељ

уторак, 3.час

Зорица Тешић, нас.српског језика

петак, 3.час

Сања Арнаутовић, нас.енглеског језика

среда, 3.час

Предраг Чукарић, нас.немачког језика

уторак, 3.час

Дејан Митровић, нас.музичке културе

понедељак, 4.час

Душица Аћимовић, нас.ликовне културе

уторак, 2.час

Светлана Анђелић, нас.географије

четвртак, 2.час

Петар Мушковић, нас.историје

среда, 4.час

Милева Максимовић, нас.биологије

понедељак, 2.час

Драгана Рашевић, нас.хемије

среда, 5.час

Милена Митровић, нас.физике

петак, 5.час

Мирослав Деспотовић, нас.математике

понедељак, 4.час

Милијан Митровић, нас.ТиО и ТиТ

среда, 3.час

Славиша Аничић, нас.физичког васпитања

понедељак, 5.час

Љубомир Граховац, нас.физичког васпитања и физичког и здр.васпитања

уторак, 4.час

Ненад Каитовић, нас. информатике

среда, 4.час

Зоран Радишић, нас.географије

петак,3.час

                                                                                    

 ИО Коренита

наставник

време пријема

Споменка Красавчић, нас.раз.наставе

петак, 3.час

Милена Кузмановић,нас.раз.наставе

среда, 4.час

Снежана Мијић, нас.раз.наставе

понедељак, 1.час

Нада Митровић,нас.раз.наставе

понедељак, 2.час

Јелена Деспотовић, нас.енглеског јез.

понедељак, 4.час

Александар Петровић, вероучитељ

петак, 4.час

Драгана Аврамовић, нас.српског језика

уторак, 3.час

Сања Арнаутовић, нас.енглеског језика

четвртак, 4.час

Предраг Чукарић, нас.немачког језика

среда, 4.час

Дејан Митровић, нас.музичке културе

петак, 2.час

Марија Поповић, нас.биологије

понедељак, 3.час

Светлана Анђелић, нас.географије

среда, 4.час

Петар Мушковић, нас.историје

уторак, 5.час

Маријана Панић, нас. математике и хемије

четвртак, 2. и 3.час

Стефан Маравић, нас.математике и информатике

среда, 5.час

Милијан Митровић, нас.ТиО

петак, 4.час

Славиша Аничић, нас.физичког васпитања и физичког и здр.васпитања

среда, 2.час

Момчило Грбић, нас.ТиТ

уторак, претчас

Милена Митровић, нас.физике

среда, 3.час

Спасоје Мијановић, нас.ликовне културе

четвртак, 5.час