Ученички парламент је законом загарантована формална инситуција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда.

              Ученички парламент наше школе чини укупно 8 чланова (4 ученика из матичне школе Брезјак и 4 ученика из Издвојеног одељења Коренита). Наставник задужен за рад Ученичког парламента је Дејан Митровић, наставник музичке културе.

              План рада Ученичког парламента наше школе у школској 2016/2017. години (који је саставни део Годишњег плана рада школе) можете погледати ОВДЕ

 

  погледајте још и ...

- АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

- АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

- ШТА ЈЕ ЈОШ ВАЖНО ЗНАТИ О УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ?