Штампа

Kрај основног образовања и упис у средњу школу важан је корак у професионалном развоју ученика и од великог значаја за одређивање будућег занимања. Зато је избор средње школе и образовног профила изузетно озбиљан и одговоран задатак и не би смео да буде последица неке недовољно промишљене и случајне одлуке.

Проверени рецепт који ће вам обезбедити сигуран и непогрешив избор средње школе и образовног профила не постоји, али је свакако важно да не изаберете средњу школу  само зато што вам је најближа, или зато што су исту школу завршили брат, сестра, или ће је, можда, уписати неко из вашег друштва, или је та школа тренутно популарна, или зато што је то жеља ваших родитеља.

Сигурно је да ће одлука о будућој школи бити боља ако се што више информишете о жељеној школи, сагледате реално своје способности, склоности и интересовања, консултујете се са родитељима, наставницима, одељењским старешином или педагогом.  Имајте, колико год је то могуће, што јаснију слику о себи, јер што боље познајете своје способности, жеље и интересовања, биће вам лакше да одаберете будућу школу и занимање. 

 

НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ДА ЗНАТЕ:

* Ви бирате и одлучујете!

* Не очекујте да неко други донесе одлуку уместо вас!

* Не одлучујте исхитрено!

* У реду је грешити, али и мењати своје изборе и планове - као што се и сами мењамо!

 

 Наша школа је у школској 2013/2014. години учествовала у реализацији пројекта "Професионална оријентација на преласку у средњу школу", који спроводи немачка организација ГИЗ у сарадњи са Минисатрством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта Републике Србије. Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.

Програм чини пет фаза:

  1. Самоспознаја (основна идеја је да ученици препознају сосптвене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи);
  2. Информисање о занимањима (неопходно је добро информисати ученике о могућим/жељеним занимањима како би могли самостално и што боље да донесу одлуку о избору занимања - пожељено је структурирати информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика);
  3. Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима приближити дотупност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу пролазити до одређеног занимања - нпр. одабир одређене средње школе позитивно доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема амбиција за високим образовањем);
  4. Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу директног унапређивања знања ученика о одређеном занимањи и професији) - могу се реализовати приликом посета средњим школама, предузећима и организацијама, као и доласком одређениг експерата у школу;
  5. Доношење одлуке о избору  школе и занимања (инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу).

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ЈОШ И: