Екскурзије

ПЛАНИРАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Настава у природи предвиђена је да се изводи на планини Златибор.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ:

 • Доживљавање лепог у природи
 • Упознавање природних лепота наше земље
 • Уочавање разлика између различитих крајева
 • Развијање и неговање другарства и пријатељства
 • Развијање хигијенских навика и самосталности код ученика и бриге о самом себи
 • Развијање и подстицање слободног уметничког изражавања ученика
 • Развијање такмичарског духа
 • Схватити значај физичке и кретне активности на здравље

САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ:

          Поред свакодневних наставних активности ученици ће у слободно време упознати планину, њене лепоте и знаменитости у шетњама и обиласцима који су предвиђени од стране стручних лица.

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА:

 • Учитељи, стручни вођа пута
 • Туристичка организација

ТРАЈАЊЕ – седам (7) дана

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 80% разреда

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: Родитељи

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Комисија за реализацију екскурзија
 • Учитељи

 


ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА: Брезјак – Лозница – Београд -  Брезјак

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ:

 • упознавање са тековинама материјалне и духовне културе
 • развијање способности посматрања, опажања и уочавања предмета, објеката и појава у природи
 • подстицање интересовања за нова сазнања
 • развијање смисла за лепо, изградња правог односа према природи и потребама њене заштите
 • неговање другарства и хуманизма

САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:

 • КАЛЕМЕГДАН–шетња тврђавом и посета ЗОО врту

      -   РУЖИЦА, СВЕТА ПЕТКА – посета црквама

      -   ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА:

 • учитељи и стручни вођа пута
 • туристичка агенција

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% једног разреда

ТРАЈАЊЕ: 1 дан

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: родитеља

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • комисија за реализацију екскурзије
 • учитељи

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 6. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА: Брезјак - Мали Зворник – Љубовија – Рача -  Мокра Гора – Стопића пећина – Златибор - Брезјак

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

 • Развијање способности посматрања, опажања и уочавања предмета, објеката и појава;
 • Изградња правог односа према природи и потреби њене заштите;
 • Упознавање са природним лепотама планине као и са њеним геоморфолошким облицима рељефа;
 • Подстицање интересовања ученика за нова сазнања;
 • Упознавање са тековинама духовне културе и неговање верске традиције;
 • Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • Успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника, као и

     свестраније упознавање личности ученика;

 • Неговање другарства, хуманизма и солидарности

САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:

 • РАЧА – посета српском, средњовековном манастиру;
 • МОКРА ГОРА – Дрвенград(посета етно-комплексу Дрвенград и биоскоп);
 • СТОПИЋА ПЕЋИНА–обилазак једне од најпосећенијих пећина у Србији, јединственог геоморфолошког локалитета Старог Влаха и Рашке;
 • ЗЛАТИБОРпанорамско разгледање централне зоне и језера; пролазни ручак

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:

 • Одељенске старешине
 • Стручни вођа пута

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА:  60% једног разреда

ТРАЈАЊЕ : 1дан

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА:   родитељи

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:  комисија за реализацију екскурзије и одељенске старешине

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА

РЕЛАЦИЈА: Брезјак– Београд – Смедерево – Свилајнац – Деспотовац – Манасија – Ресавска пећина – Крагујевац –Брезјак

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

 • Сагледавање и усвајање дела наставног програма, непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини
 • Подстицање интересовања за нова сазнања
 • Проучавање објеката и феномена у природи
 • Развијање љубави према природи и потребе њене заштите
 • Усвајање знања према културном наслеђу и неговању верске традиције
 • Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима
 • Неговање људске солидарности, хуманизма, другарства и пожртвованости
 • Стицање нових, проширивање и проверавање већ стечених знања

САДРЖАЈИ  КОЈИМА  СЕ ПОСТАВЉЕНИ  ЦИЉЕВИ  ОСТВАРУЈУ:

 1. ДАН
 • БЕОГРАД
 • Авалски торањ ( обилазак торња до видиковца са кога се пружа поглед на Београд, Шумадију и друге делове Србије)
 • СМЕДЕРЕВО
 • Обилазак Смедеревске тврђаве , највећег српског, средњовековног утврђења, међу највећима у Европи; саградио га је деспот Ђурађ Бранковић (1427-1430.)
 • СВИЛАЈНАЦ
 • Природњачки музеј – посета Природњачком центру Србије, који на модеран и занимљив начин промовише научни туризам и популаризује природне науке. У централном делу зграде је изложба „Свет диносауруса“ од скелета различитих врста диносауруса из периода мезозоика.
 • Дино парк – обилазак забавног и атрактивног парка који се састоји од 20 реплика диносауруса урађених у природној величини и живом облику
 • ДЕСПОТОВАЦ
 • Хотел „Деспотовац“ – ноћење, дискотека, пун пансион (вечера, доручак и ручак )
 1. ДАН
 • МАНАСИЈА – посета манастиру Манасија ( Ресава) који је смештен на око 2 км од Деспотовца; задужбина је деспота Стефана Лазаревића; припада Мораској школи и један је од најважнијих споменика српске средњовековне културе
 • РЕСАВСКА ПЕЋИНА – посета и обилазак једне од најстаријих пећина код нас; дуга 4,5 км; детаљно истражено 2830 м; најбогатија пећинским накитом...
 • ПАРК МИНИЈАТУРА – обилазак јединствене туристичке атракције Деспотовца и целе Србије; тренутну поставку чини 20 реплика наших најпознатијих цркава и манастира који су израђени у размери 1: 17 у односу на објекте у стварној величини. Макете су савршена копија цркава у реалности.
 • КРАГУЈЕВАЦ ( највећи градски, културни и привредни центар Шумадије)
 • Шумарице ( обилазак Спомен парка „Крагујевачки октобар“ и посета и обилазак Спомен музеја „ 21. Октобар 1941.“)
 • Акваријум – обилазак првог јавног, слатководног акваријума у Србији, у просторијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу

АКТИВНОСТИ  У  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ  РАДУ ( ученика):

 • Упознавање са маршрутом екскурзије;
 • Упознавање ученика са садржајем екскурзије;
 • Посматрање и обилазак предвиђених локалитета;
 • Упознавање ученика са правилима понашања на ексурзији и поштовање истих у аутобусу којим путују и соби у којој су смештени;
 • Ученици постављају питања, слушају упутства наставника;
 • Памте и бележе;
 • Одговарају на питања наставника током екскурзије и после екскурзије;
 • Повезују знања са екскурзије са школским градивом

НОСИОЦИ  ПРЕДВИЂЕНИХ  САДРЖАЈА  И АКТИВНОСТИ:

 • Одељенске старешине и стручни вођа пута
 • Туристичка агенција

ПЛАНИРАНИ  ОБУХВАТ  УЧЕНИКА:  60%  једног разреда

 ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ТРАЈАЊЕ :   мај, 2020. године;   2 дана

НАЧИН  ФИНАНСИРАЊА :  родитељи

ТЕХНИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА:  комисија за реализацију екскурзије и 

одељенске старешине      


Штампа   Ел. пошта