Штампа

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ

Тешић Зорица

Српски језик

5/1,  6/1, 7/1, 8/1

Аврамовић Драгана

Српски језик

5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Деспотовић Јелена

Енглески језик

1/1 ,1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3

Арнаутовић Сања

Енглески језик

5/1, 5/2,  6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Панић Маријана

Математика - Хемија

5/2, 6/2 - 7/2, 8/2

Рашевић Драгана

Хемија

7/1, 8/1,

Чукарић Предраг

Немачки језик

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Аћимовић Душица

Ликовна култура

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Марковић Радоје

Ликовна кулура

5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Митровић  Дејан

Музичка култура

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 

Мушковић Петар

 

 

Историја - Свакодневни живот у прошлости

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 - 5/2, 6/2

Анђелић Светлана

Географија

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Петровић Александар

Православни катихизис (веронаука)

1/1 ,1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Аничић Славиша

Физичко и здравствено васпитање - Физичко васпитање - Изабрани спорт

5/2, 6/2 - 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 - 7/1,7/2, 8/1, 8/2

Граховац Љубомир

Физичко и здравствено васпитање - Физичко васпитање

5/1, 6/1 - 7/1

Митровић Милена

Физика

6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Деспотовић Мирослав

Математика

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Максимовић Милева

Биологија

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Поповић Марија

Биологија

5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Каитовић Ненад

Информатика и рачунарство

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Стефан Маравић

Математика - информатика и рачунарство

7/2, 8/2 - 5/2 ,6/2, 7/2, 8/2

Митровић Милијан

Техника и технологија - Техничко и информатичко образовање

5/1, 6/1 - 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Грбић Момчило

Техника и технологија

5/2, 6/2

Станојевић Гордана

Разредна настава

2/1

Ђурић Славица

Разредна настава

2/2, 4/2

Митровић Нада

Разредна настава

2/3

Томић Зоран

Разредна настава

3/1

Красавчић Споменка

Разредна настава

3/3

Којић Верица

Разредна настава

4/1

Јанковић Јасминка

Разредна настава

1/2, 3/2

Кузмановић Милена

Разредна настава

4/3

Петровић Ангелина

Разредна настава

1/1

Мијић Снежана

Разредна настава

1/3

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

Миливоје Ђурић

Директор

Невена Божовић

Секретар

Сања Глигорић

Педагог

Љубица Митровић

Шеф рачуноводства

Вера Тешић

Административни радник

Светлана Тешић

Радник на одржавању чистоће

Снежана Вујић

Радник на одржавању чистоће

Драгољуб Вујић

Радник на одржавању чистоће

Радмила Бојанић

Радник на одржавању чистоће

Миладин Ђурђевић

Ложач-домар

Божидар Красавчић

Домар - ложач

Миленија Живановић

Кувар

Слободанка Јовичић

Кувар