ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ

Тешић Зорица

Српски језик

5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Аврамовић Драгана

Српски језик

5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Маврак Сања

Енглески језик

1/1 ,1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3

Станимировић Сања

Енглески језик

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

 

 

 

Ковачевић Верица

 Ликовна култура - Физичко васпитање - Изабрани спорт - Свакодневни живот у прошлости

5/2 - 5/1 - 5/1 - 6/2

Катић Марија

Хемија

7/2, 8/2

Рашевић Драгана

Хемија

7/1, 8/1,

Јовановић Милијана

Немачки језик

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Аћимовић Душица

Ликовна култура

5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Мијановић Спасоје

Ликовна кулура

5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Митровић  Дејан

Музичка култура

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 

Мушковић Петар

 

 

Историја - Свакодневни живот у прошлости

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 - 8/2

Анђелић Светлана

Географија

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Петровић Александар

Православни катихизис (веронаука)

1/1 ,1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Аничић Славиша

Физичко васпитање - Изабрани спорт

5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 - 5/3, 6/2, 7/2, 8/2

Граховац Љубомир

Изабрани спорт

5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Митровић Милена

Физика

6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Мићић Владимир 

Математика - Информатика и рачунарство -Техничко и информатичко образовање

7/2, 8/2 -

7/1 -

7/1 

Деспотовић Мирослав

Математика

5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Максимовић Милева

Биологија

5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Поповић Марија

Биологија

5/3, 6/2, 7/2, 8/2

Каитовић Ненад

Информатика и рачунарство

6/1, 7/1

Стефан Маравић

Математика - информатика и рачунарство

5/2, 6/2 - 5/3 ,7/2

Митровић Милијан

Техничко и информатичко образовање

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2,  8/1

Грбић Момчило

Техничко и информатичко образовање

7/2, 8/2

Станојевић Гордана

Разредна настава

4/1

Ђурић Славица

Разредна настава

2/2, 4/2

Митровић Нада

Разредна настава

4/3

Томић Зоран

Разредна настава

1/1

Красавчић Споменка

Разредна настава

1/3

Којић Верица

Разредна настава

2/1

Јанковић Јасминка

Разредна настава

1/2, 3/2

Кузмановић Милена

Разредна настава

2/3

Петровић Ангелина

Разредна настава

3/1

Мијић Снежана

Разредна настава

3/3

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

Миливоје Ђурић

Директор

Невена Божовић

Секретар

Анка Милошевић

Педагог

Верица Ковачевић

Библиотекар

Љубица Митровић

Шеф рачуноводства

Вера Тешић

Административни радник

Светлана Тешић

Радник на одржавању чистоће

Снежана Вујић

Радник на одржавању чистоће

Драган Мишић

Радник на одржавању чистоће

Радмила Бојанић

Радник на одржавању чистоће

Миладин Ђурђевић

Ложач-домар

Божидар Красавчић

Домар - ложач

Миленија Живановић

Кувар

Слободанка Јовичић

Кувар