Органи школе

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

МИЛИВОЈЕ ЂУРИЋ

-професор географије-

 

ШКОЛСКИ ОДБОР

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Верица Којић

Дејан Јаковљевић

Драган Карајчић

Славиша Аничић

Љубинка Марјановић

Марко Маџаревић

Дејан Митровић

Марица Томић

Радован Божић

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДСТАВНИК РОДИТЕЉА

1/1

Јасмина Глифорић

1/2

Мирјана Тодоровић

1/3

Весна Ђурђевић

2/1

Светлана Јанковић

2/2

Ана Јаковљевић

2/3

Петровић Сњежана

3/1

Славка Живковић

3/2

Мирјана Тодоровић

3/3

Никола Матић

4/1

Мирјана Ђокић

4/2

Ана Јаковљевић

4/3

Маријана Аничић

5/1

Маја Карајчић

5/2

Зоран Гачић

5/3

 

6/1

Зоран Јаковљевић

6/2

Драгослав Спасојевић

7/1

Светлана Петковић

7/2

Светлана Пантић

8/1

Зорица Капетановић

8/2

Мирјана Матић