БРОЈ УЧЕНИКА

школска 2016/2017.година

 

разред

број  ученика

м

ж

млађи разреди

159

79

80

%

 

49,69

50,31

старији разреди

179

92

87

%

 

51,4

48,6

школа

338

171

167

%

 

50,59

49,41

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројно стање ученика на нивоу школе

 

 

 

 

 

 

разред

1

2

3

4

5

6

7

8

Брезјак

укупно

18

20

14

23

31

27

22

26

181

м

10

11

7

8

17

15

13

12

93

ж

8

9

7

15

14

12

9

14

88

Бројно стање ученика – матична школа Брезјак

 

разред

1

2

3

4

5

6

7

8

ИО Недељице

укупно

5

4

5

7

-

-

-

-

21

м

2

1

5

5

-

-

-

-

13

ж

3

3

0

2

-

-

-

-

8

Бројно стање ученика – ИО Доње Недељице

 

разред

1

2

3

4

5

6

7

8

ИО Коренита

укупно

16

13

16

18

13

18

19

23

136

м

7

9

4

10

8

8

8

11

65

ж

9

4

12

8

5

10

11

12

71

 Бројно стање ученика – ИО Коренита