29. јуна 2018. године усвојен је нови Школски програм на период од 2018. до 2022. године. Пре седнице Школског одбора на којој је Школски програм и усвојен, одржан је састанак Савета родитеља на коме је разматран Школски програм, као и седница Наставничког већа с истим циљем.