Обавештавају се ученици 8. разреда да ће 23. јуна 2018. гдоине моћи да дођу у школу и погледају своје тестове са завршног испита и да уложе приговор уколико сматрају да су приликом прегледања и бодовања оштећени. Обавезно је присуство једног родитеља.