У циљу што бољег информисања и пружања помоћи ученицима 8. разреда у избору будућег занимања и жењене средње школе, педагог школе је у ту сврху урадила један едукативан пано који је посатвљен у ходнику школе како би био доступан свим ученицима.