26. марта 2018. године у нашој школи, у сва три објекта школе представници Сектора за ванредне ситуације одржали су предавање уа зченике 4. и 6. разреда на тему: "Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода". Тема је реализована у оквиру програма "Основи безбедности деце" који се ове школске 2017/2018. године реализује у свим основним школама у нашој земљи.