16. и 17. јануара 2018. године у нашој школи спроведено је анкетирање ученица од 1. до 8. разреда у оквиру пројекта "Промоција женског спорта у Србији" под организацијом Марине Маљковић, чију иницијативу су подржали Координационо тело за родну равноправност  Владе Србије и МПНТР. Анкету у нашој школи попунило је 140 ученица.