ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. И 6. РАЗРЕДА

У октобру месецу 2017. године представници Полицијске станице Лозница одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Помоћу презентације и разговора реализовали су тему : Насиље као негативна друштвена појава.