РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. И 6. РАЗРЕДА

У септембру месецу, у оквиру програма "Основи безбедности деце" реализовано је предавање "Полиција у служби грађана" за ученике 4. и 6. разреда матичне школе и издвојених одељења. Предавање су реализовали представници Министарства унутрашњих послова, односно полицијски службеници Полицијске станице Лозница. Уз помоћ презентације и разговора, предавачи су се потрудили да што боље упознају ученике са наведеном темом.