ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ И САСТАНЦИ

14. септембра у школи су одржане седнице Одељењских већа млађих и старијих разреда, Наставничко веће, састанак Савета родитеља и седница Школског одбора. На поменутим седницама и састанцима разговарало се о свим битним питањима за функционисање школе у новој школској години.