РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ТЕМЕ "ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА"

У октобру и новембру месецу 2016. године реализоване су радионице са Вршњачким тимом за превенцију и заштиту од насиља. И ове школске године Вршњачки тим је окупио по три ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Радионица је у ИО Коренита реализована 14. октобра, а у матичној школи на Брезјаку 24. новембра.Радионице је реализовала наставница српског језика Драгана Аврамовић (координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања). Радионице су биле успешне и занимљиве што показују и урађени панои. Циљ радионица је био (као и увек) да едукује ученике наше школе у области насиља, односно превенције и заштите од насиља.


Штампа   Ел. пошта