ОДЕЉЕЊСКА И НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 29.01.2019. ГОДИНЕ

obavestenjeОбавештавају се наставници разредне и предметне наставе да ће се одељењска и наставничко веће одржати у среду, 29.јануара 2019. године, према следећој динамици: Одељењска већа - 17:30 часова, Наставничко веће - након завршетка седница одељењских већа.