obavestenjeУ среду, 14. новембра 2018. године одржане су седнице Одељењских и Наставничког већа. Поред утврђивања и анализе успеха ученика на крају првог класификационог периода, у оквиру стручног усавршавања на нивоу установе реализовано је следеће:

Одељењско веће млађих разреда - "Пројектни циљеви као облик пројектне наставе" (Ангелина Петровић)

Одељењско веће старијих разреда - "Анегдоте из живота Бранислава Нушића " (Зорица Тешић)

Наставничко веће - "Дислексија" (Сања Арнаутовић)